Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Etyka Zobacz
Filozofia prawa Zobacz
Historia kościelnego prawa polskiego Zobacz
Historia powszechna prawa kanonicznego Zobacz
Kościelne prawo publiczne Zobacz
Logika i metodologia dla prawników Zobacz
Normy ogólne prawa kanonicznego Zobacz
Prawo karne Zobacz
Prawo majątkowe Zobacz
Prawo małżeńskie i rodzinne Zobacz
Prawo o posłudze nauczania Zobacz
Prawo o sakramentach Zobacz
Prawo procesowe Zobacz
Prawo rzymskie Zobacz
Prawo zakonne Zobacz
Teologia Zobacz
Teoria prawa Zobacz
Teoria prawa kanonicznego Zobacz
Ustrój Kościoła Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/