Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Prawa Kanonicznego

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
    Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Wydział Prawa Kanonicznego
    Ocena: brak danych

Kościelne prawo publiczne – Standardy kształcenia

Relacje między państwem a Kościołem w aspekcie historycznym i współczesnym. Zasady relacji między Kościołem a państwem w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i papieży posoborowych. Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Umowy międzynarodowe między Stolicą Apostolską a państwami - w szczególności konkordaty między Stolicą Apostolską a Polską.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/